Pelajar S1T2-PISMP-JUN16-RBT1

Pelajar S1T2-PISMP-JUN16-RBT1

SENARAI NAMA PELAJAR

S1T2-PISMP-JUN16-RBT1

 

BIL NAMA DAN ALAMAT I/C TEL/EMAIL
1 CALVIN CHEW YUAN KIT

AG:2016292340082

462L, Lorong Emas L2/14,

Pekan Baru, 3600 Teluk Intan, Perak

95081508xxxx 011-20100015
2 CHENG KEAN WEI

AG:2016292340083

B141, Lorong Enggang 2, 08000 Sg. Petani, Kedah

96121602xxxx 011-37166438
3 CHIA SI TING

AG:2016292340084

52 Bagan Sg, Pulai,

45200 Sabak Bernam,

Selangor

95090108xxxx 018-4679110
4 CHIA YEE HUEY

AG:2016292340085

1125, Taman Jaya, 78000  Alor Gajah, Klimak, Melaka.

97101304xxxx 017-6215171
5 CHIEW JING HUI

AG:2016292340086

Lot 229, Taman Nyelong,

96100 Sarikei, Sarawak.

970908135624 011-55083190
6 CHONG WAN YIK

AG:2016292340087

SH15, Serom 2, Hilir,

Sg. Mati, 84410  Tangkak,

Johor.

97071001xxxx 014-2375486
7 CHUAN XIN YING

AG:2016292340088

139 Taman Yan, 06900 Yan,

Kedah

97092202xxxx 017-4242817
8 CLEMENT CHIN KIEN YONG

AG:2016292340089

6 B , Jalan Merak, Lorong 4, 96000 Sibu,

Sarawak.

96060613xxxx 016-8740606
9 EILEEN NG SYN YEE

AG:2016292340090

66 Royal Garden,

Jalan Ensing,

Batu Kawa, 93250 Kuching,

Sarawak.

971023135306 011-10838128
10 GOH XIN HUI

AG:2016292340091

122m Jalan Maju 6,

Taman Aulong Maju,

34000 Taiping,

Perak.

9606190xxxx 012-5227128
11 HEW ZHEN MEE

AG:2016292340092

101, Simpang 2, 32000 Setiawan,

Perak.

97121608xxxx 016-8887544
12 HO SOO JIN

AG:2016292340093

12 D, Taman Harta Pertama,

Paya Ikan, Bukit baru,

75150 Melaka.

96032304xxxx 018-9604607
13 HOW BEE SWAN WINNIE

AG:2016292340094

No. 3, Lorong 6,

Taman Pelangi,

27000 Jerantut,
Pahang.

96081606xxxx 013-9507613
14 HUONG JEN YU

AG:2016292340095

No 133, Taman Seri Perkasa,

Jalan Sri Perkasa,

Batu 4, Matang,

93050 Kuching, Sarawak.

96111213xxxx 014-6964262
15 KELVIN KO JING HAO

AG:2016292340096

No. A20, Lorong Semangat,

08000Sungai Petani,

Kedah.

98010102xxxx 010-4032015

 

KLIK PILIHAN ANDA

SENARAI NAMA PELAJAR-RBT1

LAM-PT-05-05 – Kehadiran Pelajar-S1T2-JUN16-RBT1

 

Tutorial 6 (Minggu 7)

Topik

 1. Audio untuk Pengajaran dan Pembelajaran
 • Peranan audio dalam pengajaran dan pembelajaran
 • Sumber audio dan format fail audio
 • Penghasilan bahan audio untuk pengajaran dan pembelajaran
  • Perancangan dan penyediaan skrip, perkakasan dan perisian,
  • Rakaman dan suntingan

Hasil Pembelajaran

 1. Menggunakan teknologi dan media pengajaran berasaskan model reka bentuk pengajaran yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan Secara pembentangan berkumpulan. (C3, A5,P6, LO3, LO4, LO5, CTPS1,CS4, TS1)
 2. Menghasilkan media pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. (C6, A3, P5, LO2)

Tutorial Bersemuka

Penyediaan Skrip audio untuk rakaman dan  penyuntingan media audio.

 1. Memurnikan skrip audio.
 2. Mengenalpasti peralatan dan perisian untuk rakaman dan penyuntingan audio.

Mengenalpasti bahan rujukan untuk panduan rakaman dan penyuntingan audio.

Interaksi  Tidak Bersemuka

 1. Membaca Bab 9 dalam buku rujukan Noriati, Boon, Sharifak Fakhriah & Wan Kamarudin. (2012).
 2. Kenalpasti langkah-langkah penghasilan media audio.

 

Secara berkumpulan:

 1. Memilih bahan cerita yang boleh digunakan dalam penghasilan rakaman audio cerita.
 2. Menyediakan skrip audio.
 3. Membuat rakaman audio.
 4. Menyunting audio.

Rujukan

Noriati A. Rashid, Boon, Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad & Wan Kamaruddin Wan Hassan. (2012). Bab 9 dalam Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Edisi kemaskini. Shah Alam: Oxford Fajar Bakti.

Smaldino, Russell, Heinich & Molenda. (2005). Chapter 11. Instructional Technology and Media for Learning. (8th ed.) New Jersey: Pearson & Merril Prentice Hall.

Tutorial 5 (Minggu 6)

Topik

Visual untuk Pengajaran dan Pembelajaran

 • Penghasilan bahan visual untuk pengajaran dan pembelajaran

Hasil Pembelajaran

 1. Menggunakan teknologi dan media pengajaran berasaskan model reka bentuk pengajaran yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Secara pembentangan berkumpulan(C3, A5,P6, LO3, LO4, LO5, CTPS1,CS4, TS1)
 2. Menghasilkan media pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. (C6, A3, P5, LO2)

Tutorial Bersemuka

 1. Perbincangan kumpulan – Projek Kamishibai
 2. Prinsip reka bentuk grafik yang perlu dipatuhi dalam proses penghasilan media visual (Kad-kad cerita).

Interaksi  Tidak Bersemuka

1. Pencarian Maklumat melalui Internet dan Perpustakaan.

 • Prinisp Reka bentuk visual.

2. Tugasan berkumpulan (sambungan)

Menghasilkan kotak “butai” Kamishibai dan kad-kad cerita.

 

Rujukan

Noriati A. Rashid, Boon, Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad & Wan Kamaruddin Wan Hassan. (2012). Bab 5 dalam Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Edisi kemaskini. Shah Alam: Oxford Fajar Bakti.

Smaldino, Russell, Heinich & Molenda. (2005). Chapter 4, 9 & 10. Instructional Technology and Media for Learning. (8th ed.) New Jersey: Pearson & Merril Prentice Hall.

 

Tutorial 4 (Minggu 5)

Topik

4. Visual untuk Pengajaran dan Pembelajaran

 • Peranan Visual dalam pengajaran dan pembelajaran
 • Jenis-jenis visual

Hasil Pembelajaran

Menjelaskan konsep-konsep dan peranan teknologi dan media untuk pengajaran dan pembelajaran. (C2,LO1)

Tutorial Bersemuka

 1. Perbincangan kumpulan – Projek Kamishibai
 2. Merancang penghasilan kad-kad cerita dan kotak “Butai” Kamishibai.

 

Interaksi  Tidak Bersemuka

1. Pencarian Maklumat melalui Internet dan Perpustakaan.

 • Peranan Visual dalam pengajaran dan pembelajaran.
 • Jenis-jenis visual

2. Tugasan kumpulan berempat:

Menghasilkan kotak “butai” Kamishibai dan kad-kad cerita

Rujukan

Noriati A. Rashid, Boon, Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad & Wan Kamaruddin Wan Hassan. (2012). Bab 5 dalam Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Edisi kemaskini. Shah Alam: Oxford Fajar Bakti.

Smaldino, Russell, Heinich & Molenda. (2005). Chapter 4, 9 & 10. Instructional Technology and Media for Learning. (8th ed.) New Jersey: Pearson & Merril Prentice

Tutorial 3 (Minggu 4)

Topik

3. Pemilihan, Penghasilan dan Penilaian Media Pengajaran

 • Pemilihan media pengajaran
 • Pengubahsuaian dan Penghasilan Media Pengajaran
 • Penilaian keberkesanan Media Pengajaran

 

Hasil Pembelajaran

 1. Menjelaskan konsep-konsep dan peranan teknologi dan media untuk pengajaran dan pembelajaran. (C2,LO1)
 2. Menilai keberkesanan media dan sumber pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan instrumen penilaian dengan cekap. (C5, A5,P7, LO3, CTPS5,)
 3. Menghasilkan media pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. (C6, A3, P5, LO2

Tutorial Bersemuka

Perbincangan kumpulan berempat- Projek Tutorial Kamishibai (Rujuk Panduanya)

 1. Mengenalpasti dan memilih tema / topik / kemahiran yang bersesuaian untuk tujuan penceritaan.
 2. Menentukan kandungan cerita yang bakal digunakan dalam Projek Kamishibai.
 3. Melakarkan papan cerita bagi menentukan jalan cerita untuk penghasilan kad-kad cerita.

 

Interaksi  Tidak Bersemuka

1. Pencarian maklumat melalui Internet dan Perpustakaan:

 • Kriteria pemilihan media pengajaran.
 • Kon Pengalaman Edgar Dale.
 • Pengertian media 2 Dimensi dan 3 Dimensi.

2. Secara kumpulan berempat:

Pencarian maklumat melalui Internet dan Perpustakaan.

 • Mengenalpasti tema/topik/kemahiran yang sesuai untuk tujuan penceritaan dalam DSKP subjek major/elektif.
 • Mengenalpasti bahan cerita yang sesuai untuk tujuan penceritaan bagi tema/topik/kemahiran pilihan.
 • Mencari bahan visual yang bersesuaian untuk Projek Kamishibai.
 • Mencari maklumat tentang teknik bercerita Kamishibai.

 

Rujukan

Noriati A. Rashid, Boon, Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad & Wan Kamaruddin Wan Hassan. (2012). Bab 4 & 6 dalam Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Edisi kemaskini. Shah Alam: Oxford Fajar Bakti.

Smaldino, Russell, Heinich & Molenda. (2005). Chapter 3. Instructional Technology and Media for Learning. (8th ed.) New Jersey: Pearson & Merril Prentice Hall

 

Tutorial 2 (Minggu 2)

Topik

2. Reka Bentuk Pengajaran

 • Pengertian dan konsep reka bentuk pengajaran
 • Peranan reka bentuk pengajaran
 • Model-model reka bentuk pengajaran

Hasil Pembelajaran

Menjelaskan konsep-konsep dan peranan teknologi dan media untuk pengajaran dan pembelajaran. (C2,LO1)

Tutorial Bersemuka

Pembentangan kumpulan:

Model ADDIE dan Model ASSURE adalah model reka bentuk pengajaran.

 1. Apakah persamaan dan perbezaaan antara Model ADDIE dan Model  ASSURE?

 

Interaksi  Tidak Bersemuka

 1. Membuat pencarian maklumat melalui Internet dan Perpustakaan berkaitan dengan konsep reka bentuk pengajaran dan penerangan mengenai model reka bentuk pengajaran: ADDIE, ASSURE dan Brain-based, Inquiry & Computational Thinking (BIC) Teaching Model(Rujuk Module 4 dalam Computational Thinking and Computer Science Teaching Certification Programme for Master Trainer 2016. (2016).).
 2. Menyediakan pengurusan grafik / peta pemikiran – peta buih berganda bagi membanding bezakan Model reka bentuk pengajaran ADDIE dan ASSURE.
 3. Sediakan peta pokok untuk Brain-based, Inquiry & Computatinal Thinking (BIC) Teaching Model.

 

Rujukan

Noriati A. Rashid, Boon, Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad & Wan Kamaruddin Wan Hassan. (2012). Bab 2 dalam Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Edisi kemaskini. Shah Alam: Oxford Fajar Bakti.

Smaldino, Russell, Heinich & Molenda. (2005). Chapter 3. Instructional Technology and Media for Learning. (8th ed.) New Jersey: Pearson & Merril Prentice Hall.

Computational Thinking and Computer Science Teaching Certification Programme for Master Trainer 2016. (2016).

Tutorial 1 (Minggu 1)

Topik

Teknologi dan Media Pengajaran

 1. Konsep Teknologi dan Media untuk Pengajaran dan Pembelajaran.
 2. Konsep Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)

Hasil Pembelajaran

 • Menjelaskan konsep-konsep dan peranan teknologi dan media untuk pengajaran dan pembelajaran. (C2,LO1)

Tutorial Bersemuka

Tontonan video Commonsense media. (2016). What are the 4C’s?.

 

. https://www.youtube.com/watch?v=QrEEVZa3f98

 

Perbincangan:

Kemahiran Abad ke-21  mementingkan 4C.

Apakah 4C?

Terangkan implikasi dan peranan guru dalam pendidikan Abad ke-21.

 

Interaksi  Tidak Bersemuka

1. Bacaan artikel tentang Konsep Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran serta konsep Technologi Pedagogical Content Knowledge (TPACK).

2. Pencarian Maklumat tentang Pendidikan Abad ke-21:

 • Kemahiran Abad ke-21
 • Pedagogi Abad ke-21
 • Pentaksiran Abad ke-21
 • Persekitaran pembelajaran Abad ke-21

Perkembangan Profesionalisme guru pada Abad ke-21

Rujukan

Khoeler, Mathew. (2012). TPACK explained. http://www.matt-koehler.com/tpack/tpack-explained/

 Noriati A. Rashid, Boon, Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad & Wan Kamaruddin Wan Hassan. (2012). Bab1 & Bab 3 dalam Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Edisi kemaskini. Shah Alam: Oxford Fajar Bakti.

Smaldino, Russell, Heinich & Molenda. (2005). Chapter 1. Instructional Technology and Media for Learning. (8th ed.) New Jersey: Pearson & Merril Prentice Hall.