Aplikasi

 

Sila klik untuk mencapai pautan ke:

Menyemak keputusan peperiksaan
Menyemak penyatan dan laporan gaji untuk kakitangan kerajaan
Menyemak pembayaran dari Jabatan Akauntan Negara
Menyemak dan mengemaskini data kakitangan kerajaan
Mendapatkan maklumat pengiktirafan MQA