Buku Rujukan TMK

 

 

 

Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir.(2000). Macro Media Authorware 6 Asas Pembangunan Aplikasi Multimedia Interaktif Siri 1.Kuala Lumpur. Venton.

 

Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir.(2000). Macro Media Authorware 6. Siri 1.Kuala Lumpur. Venton.

Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir.(2002). Macro Media Authorware 6. Projek Interaktif Aras Tinggi. Siri 3.Kuala Lumpur. Venton.

 

Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir.(2002). Adobe Photoshop 6. Menguasai Dunia Grafik Berkomputer.Siri 2.Kuala Lumpur. Venton.

 

 

Buku Rujukan EDUP3053

 

Norasiah Abdullah, Nor Risah Jamilah Mat Lazim & Rosnah Ahmad Zain.(2009). Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran.Puchong.Penerbitan Multimedia

Noriati A.Rashid, et. al. (2009).Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Shah Alam. Oxford Fajar

Iskandar Ab Rashid & Zaitun Ismail.(2006). Fotografi Digital Cara Mudah. Kuala Lumpur. Venton Publishing.

Jamalluddin Harun & Zaidatun Tasir.(2006).Teknologi Video Digital: Teori dan Praktis. Kuala Lumpur. Venton Publishing.

 

 

Jamalluddin Harun & Zaidatun Tasir.(2006).Animasi : Dari Helaian Kertas Ke Skrin Digital. Kuala Lumpur. Venton Publishing.  

Jamalluddin Harun & Zaidatun Tasir.(2006).Teknologi Audio Digital: Teori dan Praktis. Kuala Lumpur. Venton Publishing.

Jamalluddin Harun & Zaidatun Tasir.(2000).Pengenalan Kepada Multimedia. Kuala Lumpur. Venton Publishing.

 

 

Jamalluddin Harun, Baharuddin Aris & Zaidatun Tasir.(2001).Pembangunan Perisian Multimedia:Satu Pendekatan Sistematik.Kuala Lumpur. Venton Publishing