PnP pada 23/6/2016

Pengajaran dan pembelajaran bagi kelas S1T2 Ambilnn Jun 2015 RBT telah diadakan di Makmal 1. Kelas bermula pukul 9.00 hingga 11.00 pagi . Topik pagi ini ialah Rekabentuk pengajaran termasuk peranannya. Jenis-jenis reka bentuk seperti RP berorientasikan bilik darjah,reka bentuk berorientasikan produk dan reka bentuk pengajaran bersistem dibincangkan bersama.Model ASSURE adalah merupakan contoh reka bentuk berorientasikan bilik darjah. Seramai 14 daripada 15 orang hadir dalam sesi PnP kali ini. Aktiviti akses kepada bahan da juga pembentangan di laksanakan kali ini. Seorang tidak hadir. Status kehadiran adalah cuti sakit.

DSC_0026

Pelajar khusuk mendengar penerangan dalam sesi PnP hari ini

DSC_0027

Pelajar S1T2-PISMPJUn15-RBT di Makmal 1

DSC_0028

Pelajar akses kepada internet di makmal

DSC_0025

Pembentangan 1

DSC_0032

Hanif Hussin sedang membuat pembentangan Model ASSURE dan ADDIE

Kehadiran pelajar adalah seperti berikut:

Kehadiran RBT-230616

participant1

Foto pada 22 Jun 2016

Aktivit pengajaran dan pembelajaran  kelas PISMP-JUN15-PA (Rabu)

Pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan di Makmal 1, IPGKRHO Kelas bermula pukul 8.00-10.00 pagi .Topik mengnai Reka bentuk pengajaran dibincangkan dalam minggu ini.

DSC_0009

Pengajaran dan Pembelajaran di Makmal 1

DSC_0012

Pembentangan di dalam kelas

DSC_0015

Pelajar khusuk akses kepada internet

DSC_0016

Perbincangan di dalam kumpulan

DSC_0008

Pembentangan oleh Raifudin