Tutorial 4 (Minggu 5)

Topik

4. Visual untuk Pengajaran dan Pembelajaran

  • Peranan Visual dalam pengajaran dan pembelajaran
  • Jenis-jenis visual

Hasil Pembelajaran

Menjelaskan konsep-konsep dan peranan teknologi dan media untuk pengajaran dan pembelajaran. (C2,LO1)

Tutorial Bersemuka

  1. Perbincangan kumpulan – Projek Kamishibai
  2. Merancang penghasilan kad-kad cerita dan kotak “Butai” Kamishibai.

 

Interaksi  Tidak Bersemuka

1. Pencarian Maklumat melalui Internet dan Perpustakaan.

  • Peranan Visual dalam pengajaran dan pembelajaran.
  • Jenis-jenis visual

2. Tugasan kumpulan berempat:

Menghasilkan kotak “butai” Kamishibai dan kad-kad cerita

Rujukan

Noriati A. Rashid, Boon, Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad & Wan Kamaruddin Wan Hassan. (2012). Bab 5 dalam Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Edisi kemaskini. Shah Alam: Oxford Fajar Bakti.

Smaldino, Russell, Heinich & Molenda. (2005). Chapter 4, 9 & 10. Instructional Technology and Media for Learning. (8th ed.) New Jersey: Pearson & Merril Prentice

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *