Buku Rujukan TMK

 

 

 

Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir.(2000). Macro Media Authorware 6 Asas Pembangunan Aplikasi Multimedia Interaktif Siri 1.Kuala Lumpur. Venton.

 

Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir.(2000). Macro Media Authorware 6. Siri 1.Kuala Lumpur. Venton.

Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir.(2002). Macro Media Authorware 6. Projek Interaktif Aras Tinggi. Siri 3.Kuala Lumpur. Venton.

 

Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir.(2002). Adobe Photoshop 6. Menguasai Dunia Grafik Berkomputer.Siri 2.Kuala Lumpur. Venton.

 

 

Posted in Bahan Rujukan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *