Buku Rujukan EDUP3053

 

Norasiah Abdullah, Nor Risah Jamilah Mat Lazim & Rosnah Ahmad Zain.(2009). Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran.Puchong.Penerbitan Multimedia

Noriati A.Rashid, et. al. (2009).Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Shah Alam. Oxford Fajar

Iskandar Ab Rashid & Zaitun Ismail.(2006). Fotografi Digital Cara Mudah. Kuala Lumpur. Venton Publishing.

Jamalluddin Harun & Zaidatun Tasir.(2006).Teknologi Video Digital: Teori dan Praktis. Kuala Lumpur. Venton Publishing.

 

 

Jamalluddin Harun & Zaidatun Tasir.(2006).Animasi : Dari Helaian Kertas Ke Skrin Digital. Kuala Lumpur. Venton Publishing.  

Jamalluddin Harun & Zaidatun Tasir.(2006).Teknologi Audio Digital: Teori dan Praktis. Kuala Lumpur. Venton Publishing.

Jamalluddin Harun & Zaidatun Tasir.(2000).Pengenalan Kepada Multimedia. Kuala Lumpur. Venton Publishing.

 

 

Jamalluddin Harun, Baharuddin Aris & Zaidatun Tasir.(2001).Pembangunan Perisian Multimedia:Satu Pendekatan Sistematik.Kuala Lumpur. Venton Publishing

 

 

 

 

Posted in Bahan Rujukan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *