Tutorial Minggu 7

ISL

  1. Membuat pencarian maklumat melalui Internet untuk mengenalpasti bahan video yang boleh digunakan dalam pengajaran.
  2. Secara berkumpulan menganalisis objektif, kandungan, dan teknik penghasilan video tersebut, catatkan hasil penganalisisan video yang dipilih.

Tutorial

  1. Secara berkumpulan membentang-kan hasil penganalisis objektif, kandungan dan teknik penghasilan video yang dipilih.
  2. Kerja kumpulan: Sediakan papan cerita supaya dapat merancang teknik-teknik penyuntingan video seperti masukkan sari kata, alih suara, narasi dsb. untuk menghasilkanklip video pendidikanyangjangka masanya tidak melebihi 3 minit.