Tutorial Minggu 8

  1. Berdasarkan papan cerita yang dirancang, gunakan alat penyuntingan video yang sesuai untuk membuat pengubahsuaian seperti menyediakan sari kata, mengalih suara, memasukkan narasi dll.
  2. Setiap kumpulan membentangkan video klip yang dihasilkan.
  3. Kumpulan lain pula akan menilai produk tersebut berdasarkan senarai semak untuk penilaian media video.