Tutorial Minggu 6

Tugasan Tutorial  (Audio)

Secara Berkumpulan

  1. Anda dikehendaki membuat pencarian maklumat melalui internet berhubung format skrip auido.
  2. Anda dikehendaki merancang dan menyediakan  skrip audio untuk penceritaan (story tellling) yang jangka masanya  tidak melebihi 3 minit.
  3. Anda dikehendaki membuat rakaman dan penyuntingan audio  berdasarkan skrip yang telah dibina(Gunakan alat penyuntingan audio).
  4. Simpan rakaman tersebut dalam format MP3