Tutorial Minggu 11

ISL

Secara berkumpulan, hasilkan sebuah pakej pembelajaran multimedia yang interaktif untuk mengajar satu konsep ataupun kemahiran mata pelajaran sekolah.
Pilih salah satu daripada yang berikut:

  • Tutorial
  • Kuiz
  • Permainan
  • Simulasi

Tutorial

Kerja kumpulan: Bentangkan pakej pembelajaran multimedia interaktif masing-masing.

Kumpulan lain akan menilai produk tersebut berdasarkan senarai semak yang disediakan

 

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *