Tutorial Minggu 5

Visual Untuk Pengajaran dan Pembelajaran

Menghasilkan media pengajaran dan pembelajaran yang berkesan

Tugasan Tutorial berkumpulan

  1. Secara berkumpulan pilih satu topik ataupun kemahiran untuk mata pelajaran sekolah. Cadangkan media visual yang sesuai untuk mengajar suatu konsep ataupun kemahiran yang dipilih.
  2. Kumpulan anda dikehendaki menghasilkan satu media visual seperti dicadangkan.
  3. Secara kumpulan anda dikehendaki  membentangkan media visual yang dihasilkan.
  4. Kumpulan lain akan menilai produk tersebut berdasarkan senarai semak untuk penilaian media yang disediakan.

 

Hasil Tugasan  Tutorial Minggu 5

Tutorial Minggu 5  Klik di sini

Klik Pilihan anda

 

 

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *