Tutorial Minggu 8

 1. Berdasarkan papan cerita yang dirancang, gunakan alat penyuntingan video yang sesuai untuk membuat pengubahsuaian seperti menyediakan sari kata, mengalih suara, memasukkan narasi dll.
 2. Setiap kumpulan membentangkan video klip yang dihasilkan.
 3. Kumpulan lain pula akan menilai produk tersebut berdasarkan senarai semak untuk penilaian media video.

 

Tutorial Minggu 7

ISL

 1. Membuat pencarian maklumat melalui Internet untuk mengenalpasti bahan video yang boleh digunakan dalam pengajaran.
 2. Secara berkumpulan menganalisis objektif, kandungan, dan teknik penghasilan video tersebut, catatkan hasil penganalisisan video yang dipilih.

Tutorial

 1. Secara berkumpulan membentang-kan hasil penganalisis objektif, kandungan dan teknik penghasilan video yang dipilih.
 2. Kerja kumpulan: Sediakan papan cerita supaya dapat merancang teknik-teknik penyuntingan video seperti masukkan sari kata, alih suara, narasi dsb. untuk menghasilkanklip video pendidikanyangjangka masanya tidak melebihi 3 minit.

Tutorial Minggu 6

Tugasan Tutorial  (Audio)

Secara Berkumpulan

 1. Anda dikehendaki membuat pencarian maklumat melalui internet berhubung format skrip auido.
 2. Anda dikehendaki merancang dan menyediakan  skrip audio untuk penceritaan (story tellling) yang jangka masanya  tidak melebihi 3 minit.
 3. Anda dikehendaki membuat rakaman dan penyuntingan audio  berdasarkan skrip yang telah dibina(Gunakan alat penyuntingan audio).
 4. Simpan rakaman tersebut dalam format MP3

Tutorial Minggu 5

Visual Untuk Pengajaran dan Pembelajaran

Menghasilkan media pengajaran dan pembelajaran yang berkesan

Tugasan Tutorial berkumpulan

 1. Secara berkumpulan pilih satu topik ataupun kemahiran untuk mata pelajaran sekolah. Cadangkan media visual yang sesuai untuk mengajar suatu konsep ataupun kemahiran yang dipilih.
 2. Kumpulan anda dikehendaki menghasilkan satu media visual seperti dicadangkan.
 3. Secara kumpulan anda dikehendaki  membentangkan media visual yang dihasilkan.
 4. Kumpulan lain akan menilai produk tersebut berdasarkan senarai semak untuk penilaian media yang disediakan.

 

Hasil Tugasan  Tutorial Minggu 5

Tutorial Minggu 5  Klik di sini

Klik Pilihan anda