Foto pada 22 Jun 2016

Aktivit pengajaran dan pembelajaran  kelas PISMP-JUN15-PA (Rabu)

Pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan di Makmal 1, IPGKRHO Kelas bermula pukul 8.00-10.00 pagi .Topik mengnai Reka bentuk pengajaran dibincangkan dalam minggu ini.

DSC_0009

Pengajaran dan Pembelajaran di Makmal 1

DSC_0012

Pembentangan di dalam kelas

DSC_0015

Pelajar khusuk akses kepada internet

DSC_0016

Perbincangan di dalam kumpulan

DSC_0008

Pembentangan oleh Raifudin