Topik Semester 2016-2

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER

KURIKULUM

 

SEMESTER  JUN-NOV   TAHUN   2016

 

Kursus                                                 : TEKNOLOGI UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Kod Kursus                                         : EDUP3053

Kredit                                                   : 3

Kumpulan Diajar                                 : PISMP AMBILAN JUN 2015

Minggu/ Tarikh Topik/ Tajuk Jam Interaksi

(Seminggu)

Catatan
M1

12-16 Jun 2016

1. Teknologi dan Media Pengajaran

 • Konsep Teknologi dan Media untuk Pengajaran dan Pembelajaran.
 • Konsep Technological Pedagoical Content Knowledge (TPACK)
KULIAH      (1)

TUTORIAL (2)

  2. Reka Bentuk Pengajaran

 • Pengertian dan konsep reka bentuk pengajaran
 • Peranan reka bentuk pengajaran
 • Model-model reka bentuk pengajaran
KULIAH      (1)

TUTORIAL (0)

 

M2

19-23 Jun 2016

2. Reka Bentuk Pengajaran

 • Pengertian dan konsep reka bentuk pengajaran
 • Peranan reka bentuk pengajaran
 • Model-model reka bentuk pengajaran
KULIAH      (0)

TUTORIAL (2)

22 Jun 2016 Nuzul Al-Quran
  3. Pemilihan, Penghasilan dan Penilaian Media Pengajaran

 • Pemilihan media pengajaran
 • Pengubahsuaian dan Penghasilan
 • Media PengajaranPenilaian keberkesanan Media Pengajaran
KULIAH      (1)

TUTORIAL (1)

M3

26-30 Jun 2016

3. Pemilihan, Penghasilan dan Penilaian Media Pengajaran

 • Pemilihan media pengajaran
 • Pengubahsuaian dan Penghasilan Media Pengajaran
 • Penilaian keberkesanan Media Pengajaran
KULIAH      (0)

TUTORIAL (1)

  4. Visual untuk Pengajaran dan Pembelajaran

 • Peranan Visual dalam pengajaran dan pembelajaran
 • Jenis-jenis visual
 • Penghasilan bahan visual untuk pengajaran dan pembelajaran
KULIAH      (2)

TUTORIAL (1)

M4

3-7Jul 2016

CUTI HARI RAYA PUASA KULIAH      (0)

TUTORIAL (0)

 

6-7 Julai 2016 Hari Raya Puasa

M5

10-14 Jul 2016

4. Visual untuk Pengajaran dan Pembelajaran

 • Peranan Visual dalam pengajaran dan pembelajaran
 • Jenis-jenis visual
 • Penghasilan bahan visual untuk pengajaran dan pembelajaran
KULIAH      (0)

TUTORIAL (3)

  5. Audio untuk Pengajaran dan Pembelajaran

 • Peranan audio dalam pengajaran dan pembelajaran
 •  Sumber audio dan format fail audio
 • Penghasilan bahan audio untuk pengajaran dan pembelajaran
 • Perancangan dan penyediaan skrip, perkakasan dan perisian,
 • Rakaman dan suntingan
KULIAH      (1)

TUTORIAL (0)

M6

17-21 Jul 2016

5. Audio untuk Pengajaran dan Pembelajaran

 • Peranan audio dalam pengajaran dan pembelajaran
 • Sumber audio dan format fail audio
 • Penghasilan bahan audio untuk pengajaran dan pembelajaran
 • Perancangan dan penyediaan papan cerita
 • Rakaman dan suntingan
KULIAH      (0)

TUTORIAL (2)

Pengedaran dan taklimat tugasan kerja kursus.
  6. Video untuk Pengajaran dan Pembelajaran

 • Peranan video dalam pengajaran dan pembelajaran
 • Sumber video dan format fail video
 • Teknik rakaman video
 • Penghasilan klip video
 • Perancangan dan penyediaan papan cerita
 •  Rakaman dan suntingan
KULIAH      (2)

TUTORIAL (0)

 
M7

24-28 Jul 2016

6. Video untuk Pengajaran dan Pembelajaran

 • Peranan video dalam pengajaran dan pembelajaran
 • Sumber video dan format fail video
 • Teknik rakaman video
 •  Penghasilan klip video
 • Perancangan dan penyediaan papan cerita
 • Rakaman dan suntingan
KULIAH      (0)

TUTORIAL (4)

 
M8

31 Jul – 4 Ogos 2016

7. Integrasi Perisian Aplikasi Pejabat untuk Pengajaran dan Pembelajaran

 • Jenis-jenis Perisian Aplikasi
 • Pemprosesan Perkataan
 • Persembahan Elektronik
 • Hamparan Elektronik
 • Pangkalan Data
 • Integrasi perisian aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran
KULIAH      (2)

TUTORIAL (2)

M9

7-11 Ogos 2016

7. Integrasi Perisian Aplikasi Pejabat untuk Pengajaran dan Pembelajaran

·         Jenis-jenis Perisian Aplikasi

 • Pemprosesan Perkataan
 • Persembahan Elektronik
 • Hamparan Elektronik
 • Pangkalan Data

·         Integrasi perisian aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran

KULIAH      (0)

TUTORIAL (2)

  8. Multimedia Interaktif untuk Pengajaran dan Pembelajaran

·         Konsep multimedia

·         Penghasilan pakej pembelajaran multimedia interaktif

 • Perancangan dan penyediaan bahan multimedia
 • Elemen interaktiviti

·         Penilaian bahan multimedia

KULIAH      (2)

TUTORIAL (0)

M10

14-18 Ogos 2016

8. Multimedia Interaktif untuk Pengajaran dan Pembelajaran

·         Konsep multimedia

·         Penghasilan pakej pembelajaran multimedia interaktif

 • Perancangan dan penyediaan bahan multimedia
 • Elemen interaktiviti

·         Penilaian bahan multimedia

KULIAH      (0)

TUTORIAL (4)

M11

21-25 Ogos 2016

 

9. Internet untuk Pengajaran dan Pembelajaran

 • Konsep dan jenis-jenis pembelajaran dalam talian
 • Peralatan dan aplikasi pembelajaran dalam talian
 • Penggunaan aplikasi internet untuk pengajaran
KULIAH      (2)

TUTORIAL (2)

M12

28 Ogos – 1 Sep 2016

9. Internet untuk Pengajaran dan Pembelajaran

 • Konsep dan jenis-jenis pembelajaran dalam talian
 • Peralatan dan aplikasi pembelajaran dalam talian
 • Penggunaan aplikasi internet untuk pengajaran

 

KULIAH      (0)

TUTORIAL (2)

31 Ogos 2016 Hari Kebangsaan

 

*Penyerahan tugasan kerja kursus / Penyemakan tugasan kerja kursus.

  (Pembentangan Kumpulan boleh dimulakan menggunakan waktu interaksi 2 jam tersebut

4 X ½ jam per kumpulan)

 

KULIAH      (0)

TUTORIAL (0)

 

PENTAKSIRAN (2)

M13

4-8 Sep 2016

(Pembentangan Kumpulan boleh dimulakan menggunakan waktu interaksi 3 jam tersebut

8 X ½ jam per kumpulan)

 

 

KULIAH      (0)

TUTORIAL (0)

 

PENTAKSIRAN (4)

M14

11-15 Sep 2016

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2 12 Sep 2016 Hari Raya Haji
M15

18-22 Sep 2016

PBS 2
M16

25-29 Sep 2016

10. Isu dan Cabaran Penggunaan Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran

·         Isu harta intelek, undang-undang siber, plagiat, kerahsiaan, keselamatan, penyebaran maklumat

·         Cabaran aplikasi teknologi terkini dalam pengjaran dan pembelajaran

 •  Kesediaan guru dan pelajar
 •  Sokongan organisasi
 • Kesediaan teknologi

·         Piawaian ISTE (International Society for Technology in Education

KULIAH      (1)

TUTORIAL (2)

M17

2-6 Okt 2016

INTERAKSI / AMALI 2 Okt 2016 Awal Muharram (Maal Hijrah)
M18

9-13 Okt 2016

INTERAKSI / PERKHEMAHAN WAJIB UNIT BERUNIFORM / AMALI
M19

16-20 Sep 2016

INTERAKSI *Penghantaran Kerja Kursus /Semak Kerja Kursus (Tarikh asal)
M20

23-27 Okt 2016

INTERAKSI Markah Kerja Kursus di masukkan ke dalam BKKKP
M21

30 Okt – 3 Nov 2016

PEPERIKSAAN NOV 2016 (SESI 2) 29 Okt 2016 Hari Deepavali
M22

6-10 Nov 2016

PEPERIKSAAN NOV 2016 (SESI 2) 6 Nov 2016 Hari Hol Almarhum Sultan Johor

 

M23

13-17 Nov 2016

PEPERIKSAAN NOV 2016 (SESI 2)
M24

20-24 Nov 2016

PEPERIKSAAN NOV 2016 (SESI 2)  

 

25 Nov 2016 -1 Jan 2017 CUTI AKHIR TAHUN 2016
JUMLAH  KULIAH      (15)

TUTORIAL (30)

JUMLAH BESAR =   (45)

Catatan : Rancangan ini tertakluk pada pindaan

 

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *